Przejdź do treści
GOK PODEGRODZIE
Przejdź do stopki

-Dzieje GOK

Treść

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PODEGRODZIU

 

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu to placówka o wyjątkowym charakterze. Na co dzień panuje tu serdeczna atmosfera, niezwykła gościnność i ciągłe poruszenie. Co istotniejsze – kultura w tym miejscu nie jest jedynie dorobkiem, pielęgnowaną tradycją, ale kultura w tym ośrodku żyje, tworzy się. Teren Podegrodzia i okolicznych wsi to teren swoistej i niegdyś ekspansywnej kultury ludowej. To teren wyjątkowy ze względu na bogactwo dziedzictwa i nieprzerwany, ciągły pokoleniowy przekaz wartości. Przetrwały tutaj dawne pieśni, tańce, obrzędy. Przetrwał piękny strój lachowski. To niezaprzeczalnie zasługa twórców ludowych, miłośników folkloru, Regionalnego Zespołu PODEGRODZIE , a przede wszystkim Gminnego Ośrodka Kultury– nieustannie od 45 lat wspierającego rodzimą kulturę. Dzięki takim postawom Sądecczyzna wyróżnia się w Polsce i Europie wyraźnie ukształtowaną tożsamością regionalną i bogactwem kultury tradycyjnej.Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu to nie tylko centrum edukacji kulturalnej, ale też centrum animowania społeczności lokalnej. Owa edukacja i animacja dokonuje się poprzez wcielanie w życie różnorodnychprojektów realizowanych przy współpracy z: jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, instytucjami kultury działającymi na terenie województwa małopolskiego, placówkami oświatowymi, indywidualnymi animatorami życia kulturalnego czy twórcami ludowymi z terenu gminy Podegrodzie. Tak rozbudowana sieć współpracy wsparta jest niezwykłym zaangażowaniem pracowników GOK-u, instruktorów, animatorów i twórców ludowych prowadzących zajęcia. O ich wytrwałej pracy, godnych podziwu inicjatywach oraz ogromnym zaangażowaniu w to co robią, świadczą osiągnięcia podopiecznych. Dzięki takim postawom działalność GOK-u ma niemały wpływ na aktywny udział społeczności w życiu kulturalnym. Jest to niezwykle ważne, gdyż szczególnie w najmłodszym pokoleniu należy zaszczepiać odpowiednie kanony wartości wynikające ze spuścizny tradycyjnej kultury ludowej. O to właśnie dba nieprzerwanie od 45 lat Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu.

Dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu:


Edward Sikora (1976-1977)
Teresa Oleksy (1977-1979)
Zofia Sułkowska (1979-1988)
Janina Buczek (1988-1991)
Marek Bodziony (1991-1994)
Krzysztof Bodziony (od 1994)

Obecni pracownicy GOK-u:

Dyrektor: Krzysztof Bodziony
Zofia Buczek
Teresa Cabała
Katarzyna Mróz - Łatka
Rafał Hasior
Jerzy Pietruszka
Mariola Tokarczyk (filia GOK w Mokrej Wsi i Naszacowicach)
Anna Turek (filia GOK Podrzecze)

 

15375